Arıtma tesislerinin yapımında bazı önemli ekipmanlar atıksu türüne uygun olarak projelendirilip üretilmektedir. Örneğin;

  • Sepet Izgara
  • Statik Elek
  • Doğrusal ve Dairesel Hareketli Kaba Izgara
  • İç ve Dış Akışlı Döner Elekler
  • Dik Milli Karıştırıcılar
  • Dubalı Yüzer Yağ – Çamur Toplayıcılar
  • Yağlı, yüzücü atıkların sıyrılıp toplandığı Yüzeysel Sıyırıcılar
  • Döner köprülü Çökeltim Kazıyıcıları

Envirotek, imalathane montajlarının yanısıra diğer arıtma ekipmanlarından; Dalgıç Pompalar, Dozlama Pompaları, pH Kontrol Üniteleri, Çözünmüş Oksijen Ölçer Üniteleri, Blowerlar, Yüzeysel Aeratörler ve Difüzörlerin satışını ve montajını yapmaktadır.

Arıtma sonrası oluşan arıtma çamurları için uygun Filtrepres, Beltpres ve Dekantör seçimi le ilgili olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca arıtma tesislerinin tüm pano, PLC, kablolama işleri ile tesisat ve makina montaj işlemleri Envirotek bünyesindeki tecrübeli personel tarafından yapılmaktadır.