Envirotek Limited Şirketi, kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tüm çevresel etkilerin giderilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sıvı, gaz ya da katı atıkların giderilmesi amacıyla etüt yapımı, proje hazırlanması ve proje doğrultusunda yapılacak imalatların takip ve kontrolü, işletmeye alma ve personel eğitimi temel danışmanlık hizmetleridir. Bunlara ek olarak ISO belgesi çalışmaları, çevresel etkilere ilişkin her türlü form ve envanterin hazırlanması çalışmaları da verilen danışmanlık hizmetleri kapsamındadır.

Envirotek Ltd. Şti. danışmanlık hizmetleri kapsamında bünyesindeki Çevre Görevlisi Belgesi’ne sahip Çevre Mühendisleri ile yeni güncellenen Çevre Denetim Yönetmeliği gereğince tüm kuruluşlar için Çevre İzni işlemlerini yürütmekte Faaliyet Belgelerini almaktadır.

Çevre Denetim Yönetmeliği gereği çalışılan tesislerde:

 • Analiz yapımı
 • Atıksu, atıkgaz v.b. konularında çevre izinlerinin alınması
 • Valilik tespit raporu alınması
 • Uygunluk belgesi alınması
 • Katı ve tehlikeli atıklara ilişkin izin ve yönlendirmeler
 • Çevre izni ve faaliyet belgesi alınması
 • Resmi kurumlarla ilgili işlerin sürdürülmesi
 • Arıtma ünitelerindeki sorunların çözülmesi
 • Rutin bakımlarda ve oluşacak arızalarda servis hizmeti verilmesi
 • Uygun kimyasal tipi ve dozlarının belirlenmesi
 • pH ve çözünmüş oksijen parametrelerin anlik ölçümleriyle hızli değerlendirme yapılması
 • konuları Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.