Yatırımlarınızın başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer tüm kurumlara tanıtılması ve gerek kuruluş aşamasında gerekse yatırımınız gerçekleştiğinde oluşabilecek çevresel etkilerin gerektiği şekilde ortaya konması, etkilerin azaltılması için öneriler getirilmesi de dahil olmak üzere detaylı bir raporun hazırlanması konusunda Envirotek Limited şirketi 1993 yılından günümüze hizmet vermektedir.

Gerek yerel bazda gerekse Bakanlık düzeyinde her ölçekte ve her türlü yatırım ve girişiminiz için Envirotek Ltd. Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarına katılmakta ve yatırımın gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Ç.E.D. yönetmeliği kapsamında yatırımın çeşit ve büyüklüğüne göre,

  • Kapsam Dışı Görüşü alınması
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlanması ve Çevresel Etkisi Önemli Değildir belgesi alınması
  • Ç.E.D. Raporu hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu belgesinin alınması

çalışmaları gerçekleştirilmektedir.