Envirotek, FeCl3 (sıvı), Al2(SO4)3 (granül) ve muhtelif tipte polielektrolit kimyasallarında ana bayi konumundadır. Ayrıca;

  • NaOH: Sodyum Hidroksit (kostik), (sıvı, payet)
  • NaOCL: Sodyum Hipklorit
  • HCL: Hidroklorik Asit
  • H2SO4: Süfürik Asit
  • Demineralize Su
  • Hamur Kireç
  • Toz Arıtma Kireci
  • Koku Giderici Sıvı ve Tablet

satışı yapmaktadır.