Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında yoğunlaşan sanayileşme, insan yaşamını geçmiş çağlara oranla kolaylaştırırken, diğer yandan neden olduğu çevre kirliliği ve hızlı kentleşmenin yarattığı altyapı sorunları ekolojik dengeleri bozarak doğal yaşamı tehdit etmektedir.

Sanayileşmenin ve hızlı kentleşmenin neden olduğu sorunların Çevre Mühendisliği formasyonuna sahip, bu alanda uzmanlaşmış ve çağdaş teknoloji ile çalışan kuruluşlar tarafından çözüme kavuşturulacağı bilinen bir gerçektir.
 1983 yılında kurulan Envirotek Ekolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. bu anlayıştan hareketle çalışmalarına başlamıştır. Firmamızın çalışma alanı tamamıyla Çevre Mühendisliği uygulamalarıdır.

Envirotek, evsel ve endüstriyel atıksu uygulamalarının yanı sıra filtrasyon sistemleri, yüzme havuzları, su temini ve iletimi, kullanma ve proses suyu sistemleri, katı atık kontrolü, arıtma ve çamur bertaraf sistemleri, hava kirliliği kontrolü, ses-gürültü kirliliği kontrolü ve ÇED konularına ilişkin olarak; etüt, proje, danışmanlık, uygulama, imalat, montaj ve işletme hizmetleri üretmektedir.

Bunlara ilave olarak ayrıca temiz enerji kaynakları olarak adlandırılan güneş enerjisive biyogaz sistemleri ile ilgili çalışmalarımız da bulunmaktadır.

 Envirotek, ülkemizdeki çevre teknolojisi uygulamalarının Çevre Mühendisliği nosyonu olmadan yürütülemeyeceği ve yapılacak planlamalarda bu formasyona dayandırılan “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)” olmaksızın doğru kararlar alınamayacağını savunmaktadır. Envirotek yukarıdaki çalışmalarına ek olarak bu savını da tanıtmayı ve yaymayı kendine amaç edinmiştir.